Jdi na obsah Jdi na menu
 


LUDÉŘOV 1.května 2010

17. 4. 2010
Váženi hasičti bratřičci a sestřečke,
v přiloze vám posilám propozice našé tradični pohárové sótěže "O putovni pohár svatyho Floreánka" patrona hasiču, kerá se koná v soboto 1. května 2010 v Lodeřově.
Těšim se na vás.
 
S hasickym pozdravem :
Ohňo, přebetečné vodě a obtižnyho hmyzo zmar !
 
br. Pavel  Navrátilu
SDH Lodeřov
 

 

   V Ludéřově, 12.dubna 2010

 
 
                                   Vážení bratři hasiči (též sestry hasičské) !
            Dovolujeme si Vás tímto pozvat k nám do Ludéřova na v pořadí již XIV.ročník hasičské soutěže „O putovní pohár sv.Floriána, patrona hasičů“, která se uskuteční při již tradiční oslavě svátku sv.Floriána v sobotu,dne 1. května 2010.
           
 
         PROPOZICE POHÁROVÉ SOUTĚŽE V LUDÉŘOVĚ :
 
Termín konání soutěže :                     1.května 2010 v 1100 hodin
 
Místo konání soutěže:             Ludéřov- asfaltová silnice směrem k bývalému                                                                                  kravínu, nedaleko areálu“ve Vale“
 
Kategorie:                                          muži,ženy
 
Prezence družstev :                 V areálu „ve Vale“     1030 - 1100 hodin
 
Startovné:                                           100,- Kč
 
Kauce pro podání protestu:                200,-Kč
 
Velitel soutěže :                                   br. Ing. Pavel NAVRÁTIL
 
Hlavní rozhodčí :                    br. Jaroslav ROZSÍVAL
 
Rozhodčí disciplín :                br. Viktor KOPEČNÝ
 
Místo losování :                       klubovna SDH Ludéřov (naproti WC) po zahájení soutěže
                                               cca v 1110 hodin
 
Soutěžní disciplíny:                 štafeta 4x100m    …. 1 pokus
                                               požární útok       …. 1 pokus
 
 
                                   Štafeta 4 x 100 m :
 
1.úsek :    O K N O                     - prolézt
2.úsek :    B A R I É R A    - přeskočit (ženy oběhnout)
3.úsek :     R H P                - přenést ruční hasící přístroj
4.úsek :    L A V E Č K A    - přenést 2 štafetové hadice C, spojit, napojit proudnici,
                                                  doběhnout do cíle
Nářadí na štafetu :    
        Soutěžící družstvo si zajistí: 2 Štafetové hadice, proudnici a rozdělovač. Dodané nářadí musí odpovídat parametrům, uvedeným ve směrnicích hasičských soutěží, platných od 12.10. 2007.
        Ostatní nářadí na štafetu dodá pořadatel.
                       
 
 
 
Požární útok:
-          dle místních úprav,podle kterých proběhla tato disciplína v předcházejících 13- ti ročnících
Nářadí na požární útok :   1 ks požární čerpadlo PS 12 nebo PS 8 bez zjevných úprav,
2 savice 2,5m nebo 4 savice 1,5m po dvou spojené o průměru
 110 mm se šroubením, 1 ks sací koš 110 mm se zpětným ventilem, 2 ks tlakových požárních hadic B o průměru 75mm – min.délka 19m (plošná míra min.113 mm), 1 ks rozdělovač s vřetenovým nebo kulovým uzávěrem, 4 ks tlakových požárních hadic C o průměru 52mm – min.délka 19m (plošná míra min. 79 mm), 2 proudnice C (průměr výstřikové hubice 12,5mm +-0,1mm) maximální délky včetně půlspojky 450 mm, 2 klíče na spojky, základna 2x2m, 1 ks přetlakový ventil B. Nářadí nesmí přesahovat přes okraj, pouze savice mohou. Použité nářadí na požární útok musí být jen schváleného druhu. Při požárním útoku bude použita elektronická časomíra. Základnu a přetlakový ventil B dodá pořadatel.
 
Soutěžící družstvo :        7 soutěžících pro požární útok (disciplínu požární útok je možné absolvovat i s menším počtem soutěžících, nejméně však s pěti soutěžícími), 4 soutěžící pro štafetu. Soutěžící pro štafetu určí velitel družstva. Před vlastní soutěží si velitelé vylosují pořadí, v jakém budou soutěžící družstva nastupovat k soutěži.
            Před i po soutěži proběhne společný nástup v areálu „ve Vale“ , nedaleko místa konání pohárové soutěže. První se poběží štafeta, po krátké přestávce pak požární útok. Startovné 100,- Kč bude použito na režii pohárové soutěže, není v něm zahrnuto občerstvení. Každé družstvo si bude občerstvení hradit samo, zajištěno bude v areálu „ve Vale“. Startovné bude uhrazeno při prezentaci. Přihlášky do soutěže mohou být zaslány buď poštou nebo na níže uvedenou e-mailovou adresu. Termín závazného přihlášení družstva je do 28.4.2010 ! PO TOMTO DATU NEBUDOU PŘIHLÁŠKY SOUTĚŽÍCÍCH DRUŽSTEV AKCEPTOVÁNY !!!
            Ceny pro nejúspěšnější soutěžící družstva věnují naši sponzoři. Zároveň tímto vyhlašujeme soutěž o „První přihlášené družstvo do výše uvedené hasičské soutěže“, které bude rovněž odměněno. Podmínkou je co nejrychlejší přihlášení soutěžícího družstva.
            Doufáme, že si k nám přijedete zasoutěžit, že spolu důstojně oslavíme svátek patrona hasičů, sv. Floriána a přispějeme tak ve šlépějích našich předchůdců k udržení dobrého jména všech hasičů ve společnosti.
 
 
 
Na vaši účast se těší ludéřovští hasiči.
 
 
 
S pozdravem OHNI, PŘEBYTEČNÉ VODĚ  a OBTÍŽNÉMU HMYZU ZMAR !                
 
 
Ing. Pavel Navrátil
                                                                                  Jednatel SDH Ludéřov a velitel soutěže
 
 
 
Přihlášky zasílejte na adresu:                               SDH Ludéřov
   Ing. Pavel Navrátil, jednatel
                                                           783 44   Ludéřov 127
 
 
Případné dotazy : 724 122 839, e-mail: p.navratil@cbox.cz
 
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

blíží se soutěže

(Dušan, 17. 4. 2010 14:20)

Všichni,všichni,všichni.

Prosím všechny kdo se bude zúčastňovat letošních soutěží jako soutěžící,aby se nachystali na pravidelné tréninky.
Dle zvyklostí čtvrtek 18.00